top of page

International Tax Consultants

Welkom in de wereld van grensoverschrijdend wonen en werken!

GRENSOVERSCHRIJDEND WONEN EN WERKEN

Cappon Tax behartigt de belangen van particulieren en internationaal opererende bedrijven en hun werknemers op nationaal en internationaal niveau. Van oorsprong voornamelijk voor werknemers en bedrijven in de bagger- , offshore- en cruise-industrie, maar tegenwoordig uiteraard ook voor in- en expats.

 
Met meer dan 22 jaar aan ervaring staan de fiscale adviseurs van Cappon Tax voor u klaar om voor u uit te zoeken wat dit precies voor u betekent. Als u de grens over gaat om te wonen, werken, studeren of ondernemen krijgt u te maken met regels en verplichtingen van een ander land. Maar het is niet altijd duidelijk wat dit voor u persoonlijk betekent. Wat moet u regelen, wat zijn de gevolgen van emigratie of grensarbeid voor uw belastingplicht en afdracht, uw zorgverzekering en pensioenopbouw?

 
Ongecoördineerde beslissingen van overheden kunnen leiden tot een vergroot risico op o.a. dubbele belastingheffing, ongelijke concurrentie en grotere onzekerheid over de gevolgen van internationaal werken en ondernemen op een manier dat internationaal zakendoen en investeren hindert.

 
Vertrouwen in het belastingsysteem is essentieel voor een goed functionerende samenleving. 
Cappon Tax helpt u ervoor te zorgen dat belastingverplichtingen in uw woonland en/of werkland goed worden nagekomen. Transparantie en openheid zijn daarvoor van groot belang.

Internationaal

Werkt uw bedrijf met internationale medewerkers of heeft u de intentie omdat in de toekomst te gaan doen?

Diensten particulieren

Cappon Tax bestaat uit zeer ervaren fiscaal adviseurs en werkt samen met advocaten, notarissen en verzekerings- en hypotheekadviseurs.

Diensten bedrijven

Gespecialiseerd in onder andere het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Anker 1
International Tax Consultants

Cappon Tax behartigt de belangen van particulieren en internationaal opererende bedrijven en hun werknemers op nationaal en internationaal niveau.

bottom of page