top of page

Administratievoering

 

Als ZZP’er uw gehele of gedeeltelijke administratie uitbesteden?

 

Geen probleem, Cappon Tax werkt met diverse keuzepakketten. Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Het is zeer belangrijk om een goede administratie te voeren en bij te houden. Niet alleen omdat u hiertoe als ondernemer wettelijk verplicht ben, het helpt u ook om op tijd nieuwe ontwikkelingen te voorzien en hierop in te spelen. Met een goede administratie en begeleiding legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt en houdt u het overzicht.

Vrije ruimte werkkostenregeling

 

U mag onbelast vergoedingen geven als het totale bedrag hiervan niet meer dan 1,2 % van de totale loonsom van al uw medewerkers samen bedraagt.

 

Dit is de vrije ruimte. Komt het bedrag hier bovenuit, dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte.

Gerichte vrijstelling werkkostenregeling

 

Onder voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen niet ten koste van uw vrije ruimte. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

-    Abonnementen voor het openbaar vervoer

-    Reiskosten tot EUR 0,19 per kilometer

-    Verhuiskosten vanwege werk

-    Maaltijden bij overwerk

Bankrente

 

Met de huidige bankrente is het onmogelijk het in de wet bepaalde fictieve rendement van 4% voor box 3 vermogen te behalen. Op een normale spaarrekening wordt niet eens een kwart van het fictieve rendementspercentage gehaald.

 

Een vermogensrendementsheffing naar het werkelijk behaalde rendement zou wenselijk zijn om uw vermogen niet te laten verdampen. Uit de recente plannen van de wetgever blijkt echter dat dit niet gaat gebeuren. Dit vraagt om fiscaalvriendelijke oplossingen.

Sparen in Box 2

 

Door vermogen onder te brengen in box 2 is dit niet meer onderworpen aan een belastingheffing van 1.2% over het gehele vermogen, maar moet er 20% vennootschapsbelasting worden betaald over het werkelijke rendement. Dit brengt een aanzienlijke verlaging van de effectieve belastingdruk met zich mee.

 

Sparen in box 2 kan op een aantal manieren. De meest voor de hand liggende manieren zijn sparen in een open commanditaire vennootschap (C.V.) of open fonds voor gemene rekening. Door met u zelf een open C.V. aan te gaan en daarin vermogen in te brengen, wordt dit lichaam belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het in de open C.V. ingebrachte vermogen is dan niet meer belast in box 3. Alleen de winst/werkelijk behaalde rendement is belast. Sparen in een open fonds voor gemene rekening werkt in de praktijk hetzelfde als een open C.V. Bij een open fonds voor gemene rekening is er de mogelijkheid om als beleggingsinstelling te worden aangemerkt, dit houdt in dat er niet direct vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. De keuze tussen beide constructies zal afhankelijk zijn van de wensen en situatie van de vermogende persoon.

 

Een alternatief voor de open C.V. en open fonds voor gemene rekening is het sparen in uw Besloten Vennootschap (B.V.). Sparen in een B.V. is mogelijk wanneer u (samen met uw partner) voor 100% eigenaar bent van de B.V. Het voordeel in dit geval is dat er geen jaarlijkse extra kosten zijn voor deze constructie, het rendement over het vermogen wordt meegenomen in de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting.

 

De bovengenoemde constructies voor sparen en beleggen in box 2 zijn belastingtechnisch gezien voordelig zolang er rendementen worden behaald die lager zijn dan 4%. Wanneer de verwachting is dat er langdurig hogere rendementen worden behaald is het eenvoudig om uw vermogen weer in box 3 onder te brengen.

UBO-register

 

Kort geleden is de 4de anti-witwas-richtlijn uitgevaardigd een gevolg daarvan is dat elke lidstaat van de Europese-Unie een UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) moet gaan bijhouden. Het UBO-register wordt voor iedereen toegankelijk. Geen enkel respect gaat dus uit naar de privacy van de personen die in dit register worden opgenomen.

 

Een mogelijk bijkomend voordeel van de open C.V. is dat u wellicht niet meer dient te worden opgenomen in het UBO-register. De richtlijn biedt de mogelijkheid, maar het is afwachten hoe de Nederlandse implementatie van het UBO register wordt vormgegeven.

Diensten bedrijven

International Tax Consultants

Cappon Tax behartigt de belangen van particulieren en internationaal opererende bedrijven en hun werknemers op nationaal en internationaal niveau.

bottom of page