top of page

Aangifte Inkomstenbelasting

 

Heeft u onlangs de blauwe envelop weer ontvangen voor het doen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting?

 

Wij stellen de aangifte inkomstenbelasting graag voor u samen en dienen die elektronisch in bij de Belastingdienst. Ook als u geen aangifte hoeft te doen, maar wel verwacht belasting terug te krijgen.

 

Meer dan alleen de aangifte inkomstenbelasting; ons werk houdt na het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting niet op. Wij beoordelen uiteraard of:

 

•    u recht hebt op toeslagen

•    een wijziging van uw voorlopige aanslag nodig is

•    voor welke fiscale regelingen u in aanmerking komt en

•    kunnen wij u vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken

Aangifte Inkomstenbelasting in verband met overlijden ( F-biljet)

 

De aangifte inkomstenbelasting na overlijden kan complex zijn.

 

In principe stopt het fiscaal partnerschap van de overledene met zijn/haar fiscale partner, echter de achterblijvende partner kan ervoor kiezen om het gehele jaar toch als fiscaal partner gezien te worden. Er kan dan niet direct aangifte gedaan worden maar pas aan het einde van het belastingjaar. Belangrijk is om te bekijken wat in uw situatie de meest voordelige situatie is.

Aangifte Inkomstenbelasting in verband met (r(e-)migratie ( M-biljet)

 

Bij emigratie naar het buitenland of bij terugkeer naar Nederland (immigratie) krijgt u te maken met een M-biljet.

 

Bij uitschrijving uit de GBA wordt automatisch  een M-biljet naar uw adres in het buitenland gezonden.

 

Het M-biljet kan door u zelf niet elektronisch worden ingediend, u ontvangt dan ook een papieren aangiftebiljet. Het M-biljet dienst altijd voor 1 juli van een jaar ingediend te worden.

 

Als belastingconsulent kunnen wij uw M-biljet uiteraard wel elektronisch indienen, bovendien kan het complex zijn en is de hulp van een belastingadviseur geen overbodige luxe.

 

Mocht u geen M-biljet hebben ontvangen dan is het verstandig er zelf een aan te vragen, vaak leidt emigratie tot een belastingteruggave! Wij helpen u uiteraard graag.

Aangifte Inkomstenbelasting niet-ingezetene(n) (C-biljet)

 

Een C-biljet is bedoeld voor belastingplichtigen die buiten Nederland wonen maar wel inkomsten genieten vanuit Nederland. Denk hierbij niet alleen aan inkomsten uit loondienst , pensioenen en AOW maar ook inkomsten uit vermogensbestanddelen zoals onroerend goed dat in Nederland is gelegen.

Aangifte Digital Nomade

 

Met enige regelmaat beoordelen wij de belastingpositie van zogenaamde digitale nomaden, denk hierbij bijvoorbeeld aan creatieve beroepen zoals bloggers, ontwerpers, journalisten etc. De nomade vindt vaak dat hij eigenlijk nergens woont, dus nergens belasting zou hoeven betalen. Helaas is de (Nederlandse) belastingdienst het hier niet altijd mee eens. Zeker als je een gering aantal maanden of jaren of reis bent en vervolgens weer terugkeert naar Nederland, is Nederland geneigd te zeggen dat je belastingtechnisch nooit weggeweest bent.

De digitale nomade is continu op reis en kan intussen werken en geld verdienen. Zijn of haar baas, opdrachtgever of volgers maakt het niet uit waar hij of zij zich eigenlijk bevindt, zolang het werk maar gedaan wordt.

Waar ben ik nu belasting- en premieplichtig?

Aan deze werk- en levensstijl kleven belastingrisico’s, zowel voor de inkomstenbelasting als de BTW. Wij kunnen je helpen je belastingpositie te beoordelen en deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. Vaak gebeurt dit pas achteraf, maar liefst adviseren wij je van te voren, zodat je rekening kunt houden met wat je wel en niet moet doen om een gunstige belastingpositie te behouden.

Uitstelregeling

 

Wij maken gebruik van de uitstelregeling, een door de Belastingdienst geboden faciliteit voor belastingconsulenten. Deze regeling houdt kortweg in dat de deadline van het indienen van de aangifte inkomstenbelasting met een jaar wordt uitgesteld. De aangiften van onze cliënten verdelen wij over het jaar. Dat kan betekenen dat uw aangifte inkomstenbelasting na 1 mei wordt ingediend. Echter op verzoek verzorgen wij uw aangifte in de door u gewenste periode.

Erfbelasting

 

Als iemand overlijdt, is dat vaak heel ingrijpend. Helaas moet u in deze moeilijke tijd ook nog van alles regelen. Een van deze dingen is de verdeling van de erfenis. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat.

 

Als u een erfenis krijgt, dan moet u in veel gevallen erfbelasting betalen.

Laat u goed informeren

 

Vaak bestaat een erfenis niet alleen uit geld, bovendien moet er rekening gehouden worden met wat erin een eventueel testament is bepaald. De exacte waarde is soms moeilijk vast te stellen. Cappon Tax helpt u hierbij, onderhoudt contact met de notaris en stelt voor u de aangifte erfbelasting op.

Belastingrente voorkomen? Neem vandaag nog contact met ons op!

 

Erfgenamen moeten binnen 8 maanden na het overlijden de aangifte erfbelasting indienen. Het kan voordeliger zijn om deze aangifte ruim voor het einde van deze periode in te dienen. Dit komt omdat vanaf een bepaald tijdstip er belastingrente van 4% in rekening gebracht kan worden.

 

Indien er aangifte gedaan wordt binnen 3,5 maand na overlijden bent u geen belastingrente verschuldigd. Lukt dit niet vraag ons dan om binnen 5 maanden een voorlopige aangifte op te stellen; ook dan kan belastingrente worden voorkomen.

Schenkbelasting

 

Als u een bedrag wilt schenken of juist een schenking ontvangt, kan het zo zijn dat u hierover schenkbelasting moet betalen. Cappon Tax begeleidt u gedurende dit proces en zorgt ervoor dat u fiscaal zo gunstig mogelijk gebruik kunt maken van de wettelijke faciliteiten en vrijstellingen.

Aanvraag 30% regeling

 

Kort samengevat biedt de 30% regeling voor inkomende werknemers de mogelijkheid om aan kwalificerende werknemers een bepaalde belastingvrije vergoeding te geven voor de zogenaamde extraterritoriale kosten (onkosten) die deze werknemer maakt als gevolg van een (tijdelijke) tewerkstelling in Nederland.

 

De 30% regeling is mede toegankelijk voor jonge PhD afgestudeerden; als zij een baan aannemen direct nadat ze hun PhD in Nederland hebben afgerond, vervalt de voorwaarde dat zij aangesteld moeten zijn vanuit het buitenland.

 

Denkt u of uw (toekomstige) werknemer gebruik te kunnen maken van deze regeling, vraag ons naar de voorwaarden en ons stappenplan om regeling aan te vragen.

Aanvraag woonplaatsverklaring expats

 

Om te bewijzen dat hij voor de loonheffingen inwoner van Nederland is, kan een werknemer een woonplaatsverklaring aanvragen bij de Belastingdienst.

 

Als u rente, royalty's of dividend uit het buitenland ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting. Als Nederland een verdrag heeft met het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn, dan hebt u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de in te houden, of ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt. Als u recht hebt op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van buitenlandse belasting, dan moet u een verzoek om vrijstelling of teruggaaf indienen bij de belastingdienst van het betreffende verdragsland.

Persoonlijk bezoek

 

Uiteraard komen onze adviseurs ook bij u thuis; soms is het fijn om bij u thuis af te spreken. Bijvoorbeeld omdat u ( tijdelijk) slecht ter been of ziek bent of het u gewoon meer vertrouwen geeft in een huiselijke omgeving uw verhaal te doen en uw vragen te stellen.

 

Geen probleem, wij komen graag bij u thuis.

 

Afspraak of aanmelding voor een thuisbezoek kunt u binnen 3 dagen ( na aanmelding of afspraak) kosteloos annuleren of wijzigen. Bent u tijdens de  gemaakte afspraak niet aanwezig dan zullen wij u de voorrijkosten en administratiekosten in rekening brengen.

DigiD

 

Als ervaren belastingconsulent gebruiken wij  onze eigen aangiftesoftware. Wij hebben uw DigiD of machtigingscode niet nodig voor het samenstellen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Postadres

 

Eventueel kunt u bij Cappon Tax ook een postadres aanhouden voor uw belastingaanslagen waarbij wij uw fiscale post beoordelen aan u doorsturen; wel zo makkelijk als u vaak buiten Nederland bent of niet (meer) in Nederland ingeschreven staat.

Diensten particulieren

International Tax Consultants

Cappon Tax behartigt de belangen van particulieren en internationaal opererende bedrijven en hun werknemers op nationaal en internationaal niveau.

bottom of page